E-jejak adalah aplikasi untuk mencari maklumat
pegawai dan kakitangan jabatan/agensi dibawah
Kerajaan Negeri Kelantan.

Kepuasan Pelanggan

“Sistem E-jejak ini membantu saya untuk mencari maklumat staf dan jabatan dengan lebih pantas dan efisyen.”

HakimiWeb Designer

“Dengan adanya sistem E-Jejak saya dapat menjimatkan masa dalam mencari maklumat pegawai-pegawai tertentu.”

Biyamin PPTM